Instalacje gaszenia gazem

Największą zaletą SUG Gazowych jest bez wątpienia czystość gaszenia co, poza brakiem szkód wtórnych po wyładowaniu środka gaśniczego, znacznie skraca czas potrzebny na wznowienie eksploatacji chronionych urządzeń. Stosowanie SUG gazowych ma na celu przede wszystkim ochronę mienia znacznej wartości (muzea, zabytki) oraz pomieszczeń i urządzeń o znaczeniu strategicznym (serwerownie, data center, archiwa).

Stosowane przez nas środki gaśnicze nie przewodzą prądu elektrycznego, w żaden sposób nie wpływają negatywnie na chronione urządzenia elektryczne i elektroniczne, a po procedurze gaszenia pozostawiają pomieszczenia całkowicie suche.

Jako środek gaśniczy stosowane są chlorowcopochodne węglowodorów, gazy obojętne lub dwutlenek węgla, które wypełniają gaszoną przestrzeń do określonego stężenia, po czym uzyskują efekt gaśniczy poprzez wyparcie tlenu z gaszonej przestrzeni oraz blokując mechanizmy odpowiedzialne za podtrzymywanie reakcji spalania.

Urządzenia gaśnicze gazowe składają się z dwóch Integralnych części: systemu detekcji i sterowania gaszeniem oraz części hydraulicznej której zadaniem jest uwolnienie gazu gaśniczego w wymaganym czasie do określonej przestrzeni. System jest uruchamiany automatycznie po sygnale wykrytym przez elementy detekcyjne. Sygnał musi być pewny i potwierdzony co gwarantuje niezawodność systemu i brak fałszywych alarmów. Można również uruchomić gaszenie w sposób ręczny za pomocą zainstalowanych w chronionym pomieszczeniu przycisków sterujących. Systemy TPI, oprócz sterowania samym urządzeniem gaśniczym, pozwalają również na sterowanie innymi urządzeniami (np. klapami dymowymi) oraz przekazują sygnały do nadrzędnych systemów sterowania.