Instalacje mgłowe

Gaszenie mgłą jest wykorzystywane w przypadkach, gdzie nie można zastosować tradycyjnych systemów wodnych, ze względu na zalanie i potencjale zniszczenia chronionego mienia lub ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznych i energetycznych. Systemy mgłowe są często wykorzystywane do ochrony transformatorów, tras kablowych, przesypów i silosów biomasy lub do ochrony mienia o szczególnej wartości historycznej w archiwach i muzeach.

Skuteczność gaśnicza mgły wodnej jest bardzo wysoka, ponieważ dzięki silnemu  rozdrobnieniu i rozproszeniu cząsteczek wody są jednocześnie  wykorzystywane dwa zjawiska: chłodzenie poprzez gwałtowne parowanie oraz wypieranie tlenu ze strefy spalania.

TPI jest doświadczonym instalatorem i serwisantem instalacji mgłowych renomowanych producentów oraz instalacji w całości opartych na autorskich rozwiązaniach i koncepcji TPI.