Instalacje pianowe

Zasada działania instalacji pianowych jest zbliżona do klasycznych instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych, ale środkiem gaśniczym jest w tym przypadku piana powstająca ze zmieszania środka pianotwórczego z wodą. Działanie gaśnicze piany polega na schładzaniu, izolowaniu i ograniczaniu dopływu tlenu do źródła ognia oraz na uniemożliwieniu przedostawania się palnych gazów i par do strefy spalania.

W zależności od rodzaju, ilości oraz sposobu składowania substancji palnych stosuje się piany o różnych właściwościach chemicznych oraz fizycznych, w tym o różnym stopniu rozprężalności, stąd wyróżnia się piany: lekkie, średnie i ciężkie. W zależności od rodzaju piany dobiera się sposoby wytwarzania piany poprzez zastosowanie dysz, działek, wytwornic lub generatorów piany.

TPI  ma doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu instalacji gaszenia pianą w obiektach związanych z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym oraz w magazynach produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych.