Instalacje wodne

Instalacje wodne, tryskaczowe i zraszaczowe, należą do najczęściej stosowanych stałych urządzeń gaśniczych. Systemy tryskaczowe są powszechnie stosowane w obiektach przemysłowych, magazynowych oraz centrach handlowych. Natomiast w obiektach, gdzie zachodzi ryzyka bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru, przewagę zyskują instalacje zraszaczowe, których intensywność działania jest większa ze względu jednoczesne zraszanie całej sekcji pożarowej.

TPI ma ogromne, poparte licznymi referencjami, doświadczenie w projektowaniu, prefabrykacji i montażu kompletnych instalacji tryskaczowych i zraszaczowych łączenie ze zbiornikami zapasu wody pożarowej, pompowniami oraz sieciami zasilającymi z hydrantami zewnętrznymi.

Oferujemy również przeglądy oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji wykonanych przez TPI oraz instalacji obcych.