Oferta

Korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancje kompleksowej i profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie.

Oferujemy pełny zakres prac w ramach których wykonujemy m.in.:

 • projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • stałe urządzenia gaśnicze:
  - tryskaczowe i zraszaczowe
  - pianowe
  - mgłowe
  - gazowe
 • hydranty zewnętrzne i wewnętrzne
 • sieci zasilające urządzenia gaśnicze
 • wyposażenie pompowni pożarowych
 • kompletne pompownie kontenerowe
 • zbiorniki wody przeciwpożarowej
 • przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń gaśniczych
 • 24-godzinne pogotowie techniczne