Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)

W celu szybkiego wykrycia i zlokalizowania pożaru, wszędzie tam gdzie jest to wymagane oraz w budynkach o zwiększonym poziomie bez¬pieczeństwa pożarowego, instalujemy SSP. Jesteśmy autoryzowanym instalatorem systemów kilku wiodących producentów. W obszarach o szczególnym zagrożeniu pożarowym oraz w celu ochrony mienia wysokiej wartości proponujemy systemy detekcji z zastosowaniem czujek z aspiracją dymu.